Onderbouw Bovenbouw Indv. begeleiding en bijles Wie zijn wij Contact

Huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit de bovenbouw is toegespitst op de specifieke wensen en vragen van deze groep leerlingen. De nadruk ligt op (jaar-)planning, motiveren en zo nodig leermethodes aanleren. Uiteraard wordt er stilgestaan bij de toetsweken en examens en wordt er een uitgebreide planning voor gemaakt samen met de leerling.

Wij gaan er vanuit dat leerlingen van deze leeftijdsgroep voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk zijn voor hun opleiding. Hun eigen inzet en motivatie kunnen uiteraard wel door ons worden ondersteund. Speerpunten voor de begeleiding van deze groep leerlingen is:

  • Plannen  zodat je niet achter de feiten aanhobbelt
  • Regelmaat  aanleren zodat ook leer- en maakwerk dat niet direct voor een so of toets is netjes wordt bijgehouden
  • Motiveren als een leerling het lastig vindt om zich echt in te zetten voor vakken die hij/zij lastig of vervelend vindt
  • Concentratie ondersteunen door voor een leerplek te zorgen waar je enkel kunt werken voor school
  • Ondersteunen als een leerling zijn zelfvertrouwen verliest rond toetsen en examens Leermethodes van de leerling onder de loep nemen en verbeteren als de resultaten tegenvallen

Uw zoon/dochter zit in de bovenbouw

Plannen
In de bovenbouw staat of valt alles met een goede planning. Wij helpen de leerling hierbij, zowel bij het maken ervan als bij het daadwerkelijk volgen van die planning. We helpen bij de planning van het normale schoolwerk, de toetsen en de examens.

Regelmaat
In de bovenbouw krijg je niet steeds repetities. De valkuil is dan om enkel voor toetsweken te gaan leren en je ‘gewone’ maak- en leerwerk niet bij te houden. Maar juist dat bijhouden van het werk is essentieel om de toetsweken goed door te  komen. Zodat niet alle stof nieuw is en er keihard geblokt moet worden voor de toets. Alles is al een keer bestudeerd en gemaakt, voor de toets moet vooral worden herhaald.

Motiveren
Leerlingen vinden het soms lastig om ondanks alle dingen buiten school (sport, vrienden, een baantje, hobby’s en de social media) zich in te zetten voor school. De motivatie is vaak laag. Het helpt als je er dan even over kunt praten en eraan herinnerd wordt dat deze laatste jaren echt belangrijk zijn voor je toekomst.

Concentratie ondersteunen
Uiteraard mogen er bij ons geen spelletjes gespeeld worden op de computer en geen gebruik gemaakt worden van mobiele telefoons.

Ondersteunen
Soms zakt de moed je in de schoenen, zeker als de cijfers niet al te hoog zijn en de leerstof lastig. Het is fijn om deze zorgen te kunnen uiten. Wij proberen een open sfeer te creëren, waarin leerlingen zich gezien en gehoord voelen. Zodat iemand ze een hart onder de riem steekt. Daarnaast houdt ondersteuning ook in dat wij lastige stukken tekst met de leerling kunnen doornemen, korte vragen zo mogelijk beantwoorden en indien mogelijk dingen overhoren. Een heel boek overhoren tijdens huiswerkbegeleiding is niet mogelijk. Die ene lastige paragraaf of een hoeveelheid woordjes  uiteraard weer wel.

Leermethodes
Hoe hard je ook leert, als je het niet op de juiste manier doet, heeft je harde werk niet veel effect. Je hoort leerlingen vaak aangeven dat ze uren geleerd hebben en het nog niet kennen. Vaak zit het hem dan niet in de inzet, maar in de manier waarop wordt gewerkt. Samen met de leerling kunnen we kijken of een andere aanpak beter werkt.