Onderbouw Bovenbouw Indv. begeleiding en bijles Wie zijn wij Contact

Wanneer is huiswerkbegeleiding nuttig?
Uw zoon/dochter:

  • verliest het overzicht over het huiswerk.
  • wilt u graag willen helpen met het huiswerk, maar u weet niet hoe.
  • weet niet goed hoe hij/zij het leerwerk moet aanpakken en heeft moeite met het onderscheiden van hoofd- en bijzaken.
  • kan zich niet goed concentreren.
  • vindt het niveau lastig. Het gaat wel, maar met moeite.

Basis voor de begeleiding zijn de volgende speerpunten:

  • Regelmaat leren krijgen in het maken en leren van huiswerk
  • Rust omdat er geen afleiding is van mobiele telefoon, internet, spelletjes etc.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid omdat we de leerlingen leren plannen, zo nodig andere leermethodes aanleren en hen helpen een goede houding aan te nemen t.o.v. school
  • Overhoren en controleren zodat het huiswerk ook daadwerkelijk gemaakt en geleerd wordt
  • Contact met de ouders en mentor om de begeleiding op het individu af te stemmen

Uw zoon of dochter zit in de onderbouw of op het VMBO

Huiswerkbegeleiding voor leerlingen uit de onderbouw, inclusief gehele VMBO , is toegespitst op de specifieke behoeften van deze groep leerlingen. Onderbouwleerlingen weten soms (nog) niet zo goed hoe ze het gewone maak- en leerwerk aan moeten pakken en moeten inplannen. Wij helpen hen hierbij door mee te kijken in de agenda en Magister, te overhoren en (zo nodig) andere leermethodes aan te leren. Bij VMBO leerlingen wordt uiteraard ook de nodige aandacht besteed aan het plannen van toetsweken en examens. Onze begeleiding is vrij sturend, tenzij wij merken dat de leerling dit echt niet (meer) nodig heeft.

Regelmaat
Regelmaat in het maken van huiswerk is vaak niet vanzelfsprekend. Vaak stellen leerlingen het maak- en leerwerk uit tot het laatste moment. Of zijn ze blij met een middag waar schijnbaar niets te doen is, in plaats van dat ze deze tijd gebruiken om wat vooruit te werken zodat ze op een hele drukke middag niet omkomen in het werk. Wij helpen hen om de gewoonte te ontwikkelen elke dag wat voor school te doen.

Rust
Thuis is vaak veel afleiding. Nog even wat twitteren, of je Facebook bijwerken. Snel reageren op een berichtje van een vriend(in). Bij huiswerkbegeleiding is dit niet toegestaan. Mobiele telefoons en alle apparatuur die op internet kunnen, mogen niet worden gebruikt tenzij daar uitdrukkelijke toestemming voor is gegeven door een medewerker.
Als een leerling naar huis wil bellen, mag altijd de telefoon van huiswerkbegeleiding worden gebruikt.

Zelfredzaamheid
Het bijhouden van een agenda is verplicht en deze agenda moet ook dagelijks worden meegenomen. Op deze manier leren leerlingen vooruit kijken en leren ze steeds beter zelfstandig vooruit plannen. Het doel is dat zij niet worden overvallen door repetities, maar deze ruim op tijd zien aankomen. Dit geeft de leerling een gevoel van controle en rust. Ze leren op deze manier hun huiswerk niet uit te stellen.
Daarnaast helpen we leerlingen om goed gebruik te maken van de kennis van docenten. Wij stimuleren hen om goede vragen te stellen (ipv: Mevrouw, ik snap helemaal niets van dit hoofdstuk’ wordt het ‘Mevrouw, ik snap som 2 en 3 niet’). We helpen leerlingen om de aanpak in hun schoolboeken te doorzien en om gebruik te maken van de aantekeningen van de docenten.

Overhoren en controleren
Als een leerling klaar is met zijn maak- en leerwerk moet hij/zij dit even laten zien en laten overhoren. Dan blijkt soms dat de leerling op de verkeerde manier heeft geleerd, of dat hoofd- en bijzaken door elkaar zijn gehaald. Daarnaast denkt een leerling soms dat het voor docenten acceptabel is om bij elke opgave een vraagteken te zetten. Door een korte controle worden dit soort problemen meestal wel ondervangen. Bovendien controleren wij even of er niet nog werk in Magister staat dat door de leerling over het hoofd is gezien.

Contact met ouders en mentor
Wij krijgen graag feedback van ouders. En als het nodig is, nemen wij ook contact op met u. Als het niet lekker loopt, of juist heel goed gaat. Wij informeren altijd de mentor als een leerling bij ons start, en vragen informatie op die relevant is voor het welslagen van huiswerkbegeleiding. Wij nemen ook contact op met de mentor als het niet lekker loopt, of als het juist zo goed gaat dat wij twijfelen of een leerling nog wel huiswerkbegeleiding nodig heeft.