Welkom bij MBBegeleiding

Wij zijn een enthousiast team met ervaren begeleiders. Ieder van ons heeft eigen kwaliteiten en aandachtspunten, waardoor de leerlingen goed geholpen kunnen worden. Wij werken vanuit de overtuiging dat elk mens er mag zijn, met zijn of haar eigen kwaliteiten en valkuilen. We beseffen dat elke leerling uniek is en we zoeken graag samen met hem/haar naar een passende aanpak van het werk. Hierbij vinden we het belangrijk om de zelfredzaamheid te versterken en ernaar toe te werken dat de leerling steeds zelfstandiger kan werken. We verwachten hierin een actieve houding van de leerling.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich gezien weten en zich veilig voelen. We letten erop dat leerlingen respectvol met elkaar omgaan en geven daarin het goede voorbeeld. Zo creëren we samen een prettige werksfeer waardoor de leerling in rust aan de slag kan met het werk.

Kom gerust, (bij voorkeur op donderdagmiddag) een keer langs in 118 om kennis te maken.